Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2021 rok
Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy wysokości 4,5 zł za akcję z tytułu osiągniętego zysku za 2021 rok. Wysokość dywidendy określona została zgodnie ze stosowaną strategią dywidendową w oparciu o wypracowany zysk, posiadane wolne środki obrotowe oraz brak planowanych inwestycji większej wartości w najbliższym czasie.
Podpisanie ostatecznej umowy zbycia udziałów w spółce stowarzyszonej
W dniu 11 kwietnia 2022 roku doszło do podpisania ostatecznej umowy zbycia posiadanych przez Emitenta 46% udziałów w spółce Soon Energy Poland Sp. z o.o.Cena sprzedaży wyniosła 11 129 056 zł. Podpisanie umowy nastąpiło po spełnieniu warunków zawieszających określonych w Umowie w szczególności związanych ze zwolnieniem zabezpieczeń jakie Emitent udzielał spółce zależnej.
Szacunkowe wyniki za 2021 rok
Zarząd Eurotel SA opublikował szacunki jakie zostały osiągnięte przez Spółkę jak i całą Grupę w 2021 roku. Przychody jednostkowe wyniosły 406 mln zł, a zysk netto przekroczył 20 mln zł. Przychody skonsolidowane przekroczyły 490 mln zł, a zysk netto osiągnął 24 mln zł.
Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2020 rok.
Zarząd Eurotel S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 6,20 zł, czyli na łączna kwotę 23 239 181 zł, co stanowi ponad 100% wypracowanego rocznego zysku za 2020 rok w wysokości 16.065.702 zł 60 gr.Brakująca kwota ponad zysk netto zostanie przesunięta z kapitału zapasowego.Wysokość proponowanej dywidendy, odpowiada 73% wysokości skumulowanego zysku netto za 2019 i 2020 rok.
Eurotel idzie na rekord
Największy wzrost cen akcji od dekady. Mimo świetnego kwietnia WIG20 wciąż notowany jest 20 proc. poniżej poziomów z 21 lutego 2020, które symbolicznie wyznaczają początek koronawirusowej bessy. W szerszym ujęciu pandemia więc nadal jest bardzo mocno widoczna…
Poprzedni
Następny

O FIRMIE

GRUPA KAPITAŁOWA

FRANCZYZA

RELACJE INWESTORSKIE

biuro1

WSPÓŁPRACA BIZNESOWA

kariera-transformed

KARIERA

O FIRMIE

GRUPA KAPITAŁOWA

FRANCZYZA

RELACJE INWESTORSKIE

WSPÓŁPRACA BIZNESOWA

KARIERA

iDream

Sieć salonów Apple

T-Mobile

Sieć salonów

Canal+

Sieć salonów

MiMarkt

Sieć salonów Xiaomi

Play

Sieć salonów

iDream Serwis

Sieć serwisów Apple

Ponad 0
Ilość punktów sprzedaży w Polsce

0
Ilość pracowników sieci

0
25 lat na rynku

0
Ilość prowadzonych sieci operatorów

0
Ilość prowadzonych sieci producentów sprzętu

0
Ilość autoryzowanych serwisów Apple